Kontaktné informácie

Adresa

Boos Laboratories, s.r.o.
Trieda SNP 5, 040 11 Košice
Slovenská republika
 
Kontaktné informácie
Otváracie hodiny
  Pondelok – Piatok: 08:00 – 15:00 hod.

Kontaktujte nás

 
Platba hotovosťou
Na predajni je možná len platba hotovosťou.
 
Bezplatné parkovanie
Vjazd autom z ulice Obchodná oproti Novej nemocnici. Za garážami odbočte doprava. (Nachádza sa tam značka zákazu vjazdu, no pre našich zákazníkov či návštevy je vjazd povolený)
 
Cesta MHD
Pokiaľ k nám cestujete pomocou MHD, vystúpte na zastávke Nová nemocnica (pokiaľ idete električkou č. 9 alebo autobusom č. 19 zo smeru Nad Jazerom alebo električkou č. 6, autobusom č. 17 alebo autobusom č. 19 zo smeru Staničné námestie). V prípade, že použijete linku č. 17, prejdite na druhú stranu ulice a za zastávkou MHD pokračujte po chodníku vedľa bytovky vľavo, za ktorou sa nachádza fialová nízka budova Boos Trade.

Orgány dozoru

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
(Odbor výkonu dozoru)

  Vrátna 3, P. O. BOX A-35,040 65 Košice 1

  055 / 729 07 05, 055 / 622 76 55

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

  Ipeľská 1, 040 11 Košice

  055 / 78 60 11

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

  Botanická 17, 842 13 Bratislava

  02 / 602 57 212, 02 / 602 57 242

RVPS Košice-mesto

  Hlinkova 1/c, 040 01 Košice – mesto

  055 / 632 56 23

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
(Odbor výkonu dozoru)

  Vrátna 3, P. O. BOX A-35,040 65 Košice 1

  055 / 729 07 05, 055 / 622 76 55

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

  Ipeľská 1, 040 11 Košice

  055 / 78 60 11

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

  Botanická 17, 842 13 Bratislava

  02 / 602 57 212, 02 / 602 57 242

RVPS Košice-mesto

  Hlinkova 1/c, 040 01 Košice – mesto

  055 / 632 56 23